Báo cáo giám sát

LẬP HỒ SƠ BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì?

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là việc báo cáo định kỳ kết quả đo đạc môi trường về cơ quan quản lý môi trường địa phương theo các chỉ tiêu trong hồ sơ môi trường đã được cơ quan phê duyệt.

2. Tại sao phải lập hồ sơ Báo cáo giám sát môi trường định kỳ?

- Tuân thủ pháp luật tại Việt Nam về môi trường khi thực hiện dự án đầu tư:

+ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

+ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu.

+ Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

- Thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường.

- Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế - xử lý các tác động xấu đến môi trường.

3. Các đối tượng phải lập hồ sơ Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Các dự án có yêu cầu phải thực hiện giám sát môi trường định kỳ.

4. Quy trình thực hiện hồ sơ

Hình. Sơ đồ quy trình thực hiện hồ sơ Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

                                         

Thuyết minh quy trình:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng

Theo nhu cầu của Khách hàng, Công Nghệ Xanh sẽ trực tiếp liên hệ Khách hàng, thu nhận một số thông tin cần thiết ban đầu liên quan đến Dự án.

Bước 2: Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến Dự án

Công Nghệ Xanh hỗ trợ khách hàng tra cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến Dự án và tư vấn Khách hàng các quy định trên địa bàn tỉnh Long An cần phải tuân thủ khi đầu tư. Trong một số trường hợp cần thiết, Công Nghệ Xanh có thể liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh để xin hướng dẫn về mặt pháp lý cho Dự án.

Bước 3: Khảo sát, báo giá và ký hợp đồng

Công Nghệ Xanh khảo sát (nếu cần thiết), thực hiện báo giá và ký hợp đồng thực hiện với Khách hàng.

Bước 4: Triển khai nghiệp vụ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ Dự án

Ngay sau khi ký hợp đồng, Công Nghệ Xanh triển khai các nghiệp vụ cần thiết để hoàn thành hồ sơ Dự án như:

- Đo đạc và thu thông tin chi tiết để viết báo cáo.

- Viết báo cáo

- Gửi hồ sơ đã dự thảo đến Khách hàng, để Khách hàng kiểm duyệt xem Hồ sơ đúng với thông tin đã cung cấp và thực tế đầu tư hay không.

- Điều chỉnh dự thảo theo ý kiến của Khách hàng.

Bước 5: Khách hàng ký duyệt hồ sơ, nộp hồ sơ theo quy định

Sau khi Khách hàng ký duyệt và đóng dấu hồ sơ, Công Nghệ Xanh sẽ liên hệ cơ quan thẩm định để nộp hồ sơ theo quy định.

Bước 6: Liên hệ cơ quan nộp và hoàn thiện hồ sơ

Công Nghệ Xanh liên hệ cơ quan để được hỗ trợ xem xét, tiếp nhận hồ sơ.

Bước 7: Bàn giao kết quả cho khách hàng

Bàn giao kết quả theo thỏa thuận trong hợp đồng với khách hàng.

 

Quy trình thực hiện hồ sơ Báo cáo giám sát môi trường định kỳ nêu trên dành cho các Dự án thông thường. Đối với các Dự án đặc biệt, Công Nghệ Xanh sẽ có quy trình thực hiện riêng, phù hợp cho từng loại hình. Quy trình đối với các Dự án đặc biệt này, Công Nghệ Xanh sẽ trao đổi trực tiếp với Khách hàng khi ký hợp đồng thực hiện.

5. Thời gian thực hiện hồ sơ

Thời gian thực hiện hồ sơ Báo cáo giám sát môi trường định kỳ trung bình là 15 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng và thực hiện đầy đủ thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng.

6. Chi phí thực hiện hồ sơ

Báo giá theo từng dự án.

7. Lệ phí nộp cơ quan nhà nước

Đối với hồ sơ sẽ không nộp phí thẩm định.

8. Cam kết của Công Nghệ Xanh

Tự hào là đơn vị tư vấn môi trường chuyên nghiệp, uy tín duy nhất tại Long An. Công ty CP SX TM DV Công Nghệ Xanh cam kết:

- Hoàn 100% tiền đã nhận nếu không bàn giao được sản phẩm theo hợp đồng.

- Hướng dẫn Khách hàng làm đúng quy định pháp luật và quy định của tỉnh.

 

Quý Khách hàng có nhu cầu lập hồ sơ Báo cáo giám sát môi trường định kỳ nhưng không hiểu rõ quy trình thực hiện hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn lập hồ sơ Báo cáo giám sát môi trường định kỳ miễn phí và tiếp cận dịch vụ tư vấn môi trường chuyên nghiệp, hoàn thành hồ sơ nhanh với chi phí hợp lý.

Các tin khác:


1